Gradnja kanalizacije od doma upokojencev do Gregorčičeve ulice v Novi Gorici

Izgradnja fekalne kanalizacije iz poliestrskih cevi DN800 mm v globini 4,0 m in dolžini 145 m ter ureditev ulice s pločnikom, vodovodom in javno razsvetljavo.

Dodatne informacije

  • Leto: 2007-2008
  • Naročnik: Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.