Gradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Tabor

Izgradnja 3.490 m fekalne kanalizacije. 335 m tlačnega voda z dvema črpališčema, 1.940 m meteorne kanalizacije ter 2.015 m vodovoda s hišnimi priključki. Po končani izvedbi komunalne infrastrukture je sledila ureditev 4.500 m2 večinoma ozkih in strmih ulic strnjene vasi z asfaltacijo in odvodnjavenjem padavinskih voda.

Dodatne informacije

  • Leto: 2008-2009
  • Naročnik: Mestna občina Nova Gorica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.