Izgradnja povezovalnega kanala Žaga - Srpenica

Izvedla se je gravitacijska fekalna kanalizacija v dolžini 1.190 m, katere del je toplotno izoliran in poteka na konzolah ob mostu in tlačni vod v dolžini 330 m. Izvedlo se je tudi črpališče za fekalne vode s pripadajočo elektro kabelsko kanalizacijo. Po izvedeni kanalizaciji se je uredilo in asfaltiralo 2.750 m2 regionalne ceste.

Dodatne informacije

  • Leto: 2009
  • Naročnik: Občina Bovec

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.