Gradnja kanalizacije Ložice II. faza

Izvedli smo 605 m fekalne kanalizacije, od katere je del v dolžini 46 m potekal v podzemni kamniti kineti dimenzij 90 x 130 cm, in 220 m vodovoda. Izvedlo se je tudi ureditev ozkih ulic naselja s 2.540 m2 novega asfalta.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010
  • Naročnik: Občina Kanal ob Soči

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.