Rekonstrukcija in izgradnja vodovoda in kanalizacije na območju naselja Zapučke - vzhod

V naselju Zapučke v Vrtojbi smo izvedli 830 m fekalne kanalizacije in tlačnega voda s črpališčem globine 6,10 m ter 160 m meteorne kanalizacije. Izvedli smo tudi 475 m vodovoda. Pri izvajanju izkopov se je poalgala tudi kabelska kanlizacija za optično omrežje v dolžini 740 m in javna razsvetljava v dolžini 375 m. Poleg tega smo položili še 95 m elektro kabelske kanalizacije.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010-2011
  • Naročnik: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.