Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija vodovoda Poljubinj vzhod

V vasi Poljubinj pri Tolminu smo izvedli 330 m fekalne kanalizacije in 235 m tlačnega voda z dvema črpališčema in pripadajočo elektro kabelsko kanalizacijo ter 130 m meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste. Hkrati se je izvajal tudi cevovod za pitno vodo ter ureditev  400 m ceste s podpornim in opornim zidom.

Dodatne informacije

  • Leto: 2010-2011
  • Naročnik: Občina Tolmin

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.