Vodovod, kanalizacija in 2 ČN Kanalski Vrh

V naselju Kanalski Vrh smo izvedli vodovodno in ločeno kanalizacijsko omrežje za fekalno kanalizacijo v dolžini 870 m in meteorno kanalizacijo v dolžini 330 m. Na fekalni kanalizaciji smo izvedli tudi dve kompaktni čistilni napravi. Poleg izgradnje 1.480 m vodovoda za pitno vodo smo izvedli tudi črpališče z vodohramom Po končani izvedbi infrastrukture smo obnovili tudi ulice v naselju.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.