Ureditev komunalne infrastrukture v centru Podnanosa

V središču Podnanosa smo obnovili celotno komunalno infrastrukturo. Zamenjali smo vodovod s hišnimi priključki v skupni dolžini 700 m, zgradili novov fekalno kanalizacijo s hišnimi priiključki v dolžini 780 m in meteorno kanalizacijo v dolžini 700 m. Uredili smo tudi kabelsko kanalizacijo za elektriko in javno razsvetljavo. Ulice v centru in trg pred cerkvijo smo tlakovali s kamnom.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: Občina Vipava

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.