Vodovod in kanalizacija Čepovan

V Čepovanu smo zgradili vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo, ki ob dokončanju projekta del novega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo za Čepovan.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014-2015
  • Naročnik: Mestna občina Nova Gorica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.