Kanalizacija Vipava

Za naročnika občino Vipava smo zgradili komunalno infrastrukturo po naseljih Podnanos in Vipava ter povezovalni kanal med obema naseljema v skupni dolžini preko 11 km od tega je zgrajene  9.080 m fekalne kanalizacije, 1.015 m meteorne kanalizacije in 1.120 m vodovoda. Poleg tega se je izvajala tudi druga komunalna instrastruktura, kot naprimer TK kabelska kanalizacija in elektro energetska kabelska kanalizacija ter kabelska kanalizacija za optično omrežje. S kamnito zložbo smo zavarovali tudi del struge potokov Pasji rep in Močilnik ter asfaltirali številne ulice in ceste v omenjenih naseljih.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013-2015
  • Naročnik: Občina Vipava

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.