Izgradnja fekalne kanalizacije Branik / povezava Vas - ČN

Za naročnika Mestno občino Nova Gorica izvajamo navezavo fekalne kanalizacije naselja Branik do bodoče čistilne naprave. Istočasno izvajamo tudi meteorno kanalizacijo iz AB cevi premerov od DN400 do DN1000 mm. Predhodno je bilo potrebno prestaviti obstoječe telekomunikacijsko in optično omrežej v dolžini cca 350,0m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013-
  • Naročnik: Mestna občina Nova Gorica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.