Rekonstrukcija Partizanske ulice v Kanalu

Na Partizanski ulici v Kanalu smo zgradili dva nova podporna zidova za omogočenje dovoza do garaž, ter novo meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod vključno s hišnimi priključki vzdolž ulice v dolžini 170 m. Na celotni ulici smo izvedli nove pločnike in novo voziščno konstrukcijo.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: Občina Kanal ob Soči
Več iz te kategorije: Vodovod Log Čezsoški »

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.