Izgradnja čistilne naprave Avče

V Avčah smo izvedli grabena dela pri izvedbi čistilne naprave. Izvedli smo izkope grabenih jam in podložne plošče za predfabricirane bazene, obnovili obstoječ zalogovnik, izvedli vse povezave kanalizacije med bazeni in zunanjo ureditev čistilne naprave. Za elektro priključek čistilne naprave smo izvedli vkop kabelske kanalizacije in postavili kandelaber.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: Občina Kanal ob Soči / CPG d.d.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.