Izgradnja vodovoda in kanalizacije Avče

V naselju Avče pri Kanalu ob Soči smo izvedli celotno ureditev vaškega infrastrukturnega omrežja in sicer vodovoda, fekalne ter metorne kanalizacije. Na novo smo uredili tudi posamezne vaške ulice. Zaradi strnjene pozidanosti in ozkih ulic, je izvajanje del predstavljalo poseben organizacijski iziv.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: Občina Kanal ob Soči

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.