Na cesti IX. korpusa smo izvedli rekonstrukcijo komunalnih vodov. Zgradili smo nov odvodni meteorni kanal iz betonskih cevi prereza 1000 mm in 1200 mm v skupni dolžini 130 m, vodovod v dolžini 130 m, kabelsko kanalizacijo za elektriko v dolžini 165 m, po kančanih delih pa smo na ulici sanirali še zgornji ustroj.

Za naročnika Mestno občino Nova Gorica izvajamo navezavo fekalne kanalizacije naselja Branik do bodoče čistilne naprave. Istočasno izvajamo tudi meteorno kanalizacijo iz AB cevi premerov od DN400 do DN1000 mm. Predhodno je bilo potrebno prestaviti obstoječe telekomunikacijsko in optično omrežej v dolžini cca 350,0m.

V Žapužah in Kožmanih smo končali z navezavo 133-ih objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Skupna dolžina kanalizacijskih priključkov znaša cca 1.900,0 m, na trasi pa smo postavili 136 revizijskih in priključnih jaškov. Po izvedbi hišnih priključkov smo uredili ulice in ponovno asfaltirali ceste.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.