Most na javni poti JP 636750 Podgraje

Za naročnika Občino Ilirska Bistrica smo dokončali v Podgrajah nov AB most čez reko Reko in sicer na lokaciji že obstoječega kamnito-betonskega mostu, ki se ga je v celoti porušilo.  Na novo smo uredili tudi cesto v dolžini 100 m in izvedli tlakovanje struge s kamnom v dolžini 30 m in širine 20 m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012-2013
  • Naročnik: Občina Ilirska Bistrica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.