Most Zabiče

V Zabičah smo porušili prekladno konstrukcijo obstoječega mostu čez potok Sevšček in zgradili nov most. Most z celotnim razponom 17 m smo razširili, uredili hodnik za pešce, pod mostom pa uredili strugo potoka. Obnovili smo tudi odsek ceste pri navezavi na most.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014-2015
  • Naročnik: Občina Ilirska Bistrica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.