Izdelava PGD in PZI - Podhod in postajališče Radeče

Izdelava PGD in PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izvedba objekta Podhod in postajališče Radeče

Dodatne informacije

  • Naročnik: Slovenske železnice d.d.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.