Sanacija plazu »KUK« pri Braniku od km 105+400 do km105+500 na progi Jesenice-Sežana

Sanacija cestnega nadvoza na lokalni cesti L 3214 Koseze-Velika Bukovica, čez železniško progo Pivka-Ilirska Bistrica

Izdelava PGD in PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izvedba objekta Podhod in postajališče Radeče

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.