Dela za Elektro Primorska

Za Elektro Primorsko smo izvedli gradbena dela na več objektih. Med Pivko in Postojno smo vkopali kablovod v skupni dolžini 8.900 m. Na lokacijah v Mrzli Rupi, Lazni, Lokovcu, Cerknem, na Šentviški planoti, na Jerebovi planini in v Škratlju smo izvdeli preko 190 temeljev in postavili lesene drogove. Na lokacijah pri Gradišču, v Logu pod Mangrtom, Žigonih, Biljah, Solkanu in v Črničah smo izvedli preko 60 temeljev za betonske drogove in del teh tudi postavili. Izvedli smo tudi gradbena dela za postavitev transformatorskih postaj v Petelijah, Selcah in Turelih.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014-2015
  • Naročnik: Elektro Primorska d.d.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.