Ureditev kolesarskih počivališč v Solkanu in Ajdovščini

Uredili smno dve pilotni kolesarski počivališči (pri kajakaškem centru ob Soči v Solkanu in ob Hubju v Ajdovščini). Na počivališča smo montirali lesene mize in klopi, koše za smeti, stojala za kolea in pitnike ter uredili vodovone priključke zanje.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: Mestna občina Nova Gorica in občina Ajdovščina

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.