Širitev pokopališča Škocjan

Za potrebe šitritve pokopališča v Škocjanu pri Kopru, smo zgradili podporne zidove in uredili grobno polje za 124 grobov in 117 žarnih grobov. Uredili smo dostopno pot do novega dela pokopališča in zgradili del fekalne kanalizacije, ki je povezal novi del pokopališča z obstoječim.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014
  • Naročnik: Komunala Koper

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.