Sanacija plazu v Črničah

Za naročnika DARS smo sanirali plazovito območje brežine ob avtocesti na odseku med Vogrskim in Selom. Izkopali in odpeljali smo 4.500 m3 materiala in uredili odvodnjavanje brežine.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014
  • Naročnik: DARS

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.