Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Kal-Neverke 2. faza

Za naročnika DRSC in sofinancerja občino Pivka izvajamo rekonstrukcijo cca 1.450,0 m regionalne ceste od naselja Kal proti Neverkam. Cesto bomo razširili ter izvedli nov pločnik skupaj s potrebnimi opornimi in podpornimi zidovi. Izvedla se bo tudi vsa potrebna nova infrastruktura, in sicer fekalna in meteorna kanalizacija, odvodnjavanje vozišča in javana razsvetljava ter del vodovoda.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: DRSC in Občina Pivka

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.