Preplastitev vozišča in ureditev pločnika na lokalni cesti v naselju Grgar

V naselju Grgar smo obnovili 440 m ceste in uredili pločnike z javno razsvetljavo. Poleg tega smo izvedli še 330 m podpornih in opornih zidov ter razširili obstoječi prepust.

Dodatne informacije

  • Leto: 2009-2010
  • Naročnik: Mestna občina Nova Gorica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.