Zunanja ureditev pošte 6250 Ilirska Bistrica s parkiriščem

Za naročnika Občino Ilirska Bistrica smo preuredili obstoječe parkirišče v Ilirski Bistrici, severo-zahodno od objekta pošta. Parkirišče smo povečali za 28 urejenih parkirnih mest. Izvedli smo AB podporni zid ob potoku Sušec v dolžini 53m, višine od 2,1 m do 5,45 m, odvodnjavanje v dolžini 173m vključno z drenažo in lovilcem olj in kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo parkirišča v dolžini 112 m. Parkirišče smo asfaltirali v skupni površini 1.600 m2 vključno z pločniki. Uredili smo tudi vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012-2013
  • Naročnik: Občina Ilirska Bistrica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.