Ureditev ceste skozi naselje Bilje

Izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 510 m, meteorne kanalizacije v dolžini 455 m, vodovoda v dolžini 630 m, javne razsvetljave v dolžini 1.190 m, TK kabelske kanalizacije v dolžini 520 m ter visokonapetostne elektro kabelske kanalizacije v dolžini 125 m. Izvedla se je tudi ureditev regionalne ceste v dolžini 460 m s pripadajočim pločnikom in parcelnimi zidovi ter dvema avtobusnima postajališčema.

Dodatne informacije

  • Leto: 2009-2010
  • Naročnik: DRSC - Občina Miren-Kostanjevica

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.