Ureditev lokalnih cest v Občini Vipava

Za občino Vipava smo uredili lokalne ceste na več različnih lokacijah: Zgradili smo kamnit podporni zid na cesti na Nanos, kamnit oporni zid v Ložah, armiranobetonski podporni zid v Podgriču, razširili del ceste v Ložah in razširili in preplastili ceto v Podragi.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014-2015
  • Naročnik: Občina Vipava

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.