Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica - Pregersko

Skupaj s parnterjem smo izvedli nadgradnjo dvotirne železniške proge med postajama Slovenska Bistrica in pragersko v dolžini 4.000 m. Izvedli smo v celoti zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja z odvodnjavanje proge, obnovili več obstoječih objektov (prepusti, nadvozi in mostova), dva nova montažna prepusta, obnovili predor Črešnjevec dolžine 242 m in montirali nove SVTK naprave ter izvedli novo vozno mrežo na celotnem odseku.

Dodatne informacije

  • Leto: 2014-2015
  • Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.