Deviaciji proge med postajama Litija in Kresnice

Deviaciji proge med postajama Litija in Kresnice od km 536+427 do km 536+964-izdelava zidov in prepusta s SV kablov in VM

Dodatne informacije

  • Naročnik: Slovenske železnice d.d./Primorje d.d.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.