Za potrebe parkiranja pri občini Kanal smo izvedli obnovo površine nad obstoječimi garažami in ureitev parkirnih mest. Obnovili smo hidroizolacijo plošče, izvedli betonsko vozišče na dostopni poti in na parkiriščih ter ograjo okoli parkirišča nad garažami.

Izvedba ureditve peronov na železniški potniški postaji Koper.

Deviaciji proge med postajama Litija in Kresnice od km 536+427 do km 536+964-izdelava zidov in prepusta s SV kablov in VM

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.