PZI Most Kneža

Ločni most čez Knežo, ki je bil zgrajen v letu 1930, ima razpon med krajnimi oporniki 20 m. Premostitven objekt prečka vodotok pod kotom 90 stopinj, širino vozišča ima 6,00 m, širini hodnikov pa 0,70 m. Most je v slabem stanju, kar izkazujeta tudi ocena 2 in rating 24,19 glavnega pregleda iz leta 2008. V projektu je rehabilitacija mostu z izdelavo nove AB plošče, izdelavo konzol za hodnike, novo ograjo in sanacijo vseh poškodovanih delov.

Dodatne informacije

  • Leto: 2012 -
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.