PGD, PZI Gornji Grad

OBVOZNA CESTA GORNJI GRAD, NA REGIONALNI CESTI R1-225/1085 ČRNIVEC – RADMIRJE, OD KM 10+250 DO KM 11+300

Na nivoju PGD in PZI je potrebno obdelati 400 m rekonstrukcije obstoječe ceste z izgradnjo hodnikov za pešce ter 350 m nove obvoznice s hodniki za pešce preko Drete. Poleg rekonstrukcije in novogradnje ceste, mostu, križišč ter priključkov je potrebno predvideti tudi ureditev odvoda površinskih in zalednih vod, izvedbo javne razsvetljave, prestavitev kanalizacije, vodovoda, toplovoda in elektrovoda, ureditev avtobusnega postajališča ter ureditev struge v območju mostu. Potrebno bo obdelati še rušitev gospodarskega objekta. Zaradi hidrotehničnih zahtev bo potrebno obdelati tudi inundacijsko odprtino širine 15 m, škatlasti prepust in poglobitev obstoječe regionalne ceste na dolžini cca. 150 m.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PGD, PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.