PZI križišče Log pri Brezovici

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R2-409/300 BREZOVICA – VRHNIKA V KM 5.520 V LOGU PRI BREZOVICI

Projekt rešuje problematiko trikrakega križišča, ki zaradi povečane prometne obremenitve ne zagotavlja več zadostne varnosti. Poleg tega se v samem križišču priključuje še lokalna pot proti pokopališču. Rekonstrukcija predvideva izgradnjo pasu za leve zavijalce, pasu za desne zavijalce, prometne otoke za umirjanje prometa ter zamik avtobusnih postajališč v skladu z veljavno zakonodajo. V bodoče predvideva semaforizacijo.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: DRSC
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.