Ureditev parkirišča Kuhinja

Izvajamo ureditev parkirišča za avtomobile pri planini Kuhinja pod Krnom. Z izkopom in ureditvijo brežin bo parkirišče razširjeno, uredilo se bo odvodnjavanje na parkirnih površinah, zadnji del dostopne ceste do parkrišča pa bo razširjen in na novo asfaltiran - v tem delu bo na razširitvi urejenih 30 novih parkirnih mest.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: Občina Kobarid

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.