Vodohran Vrsno

Nad Vrsnom gradimo nov vodohran s kapaciteto 40 m3. Po izgradnji vodohrana bomo z novozgrajenim odsekom vodovoda povezali vodohran z vodovodnim omrežjem vasi.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: Komunala Tolmin

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.