Zgodovina podjetja

Podjetje GINEX International d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 . Naša prvotna dejavnost je bila izvajanje gradbenih del. Temu primerno je pretežni del zaposlenih imelo nižjo izobrazbo. Po vztrajnem vlaganju v razvoj smo našo dejavnost razširili na gradbeni inženiring, projektiranje in trgovinsko dejavnost. Tako se je struktura zaposlenih spremenila v korist osebja z visoko izobrazbo.
Za družbo predstavlja leto 2000 mejnik na področju projektiranja. Podpisali smo prvo večjo pogodbo in sicer za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije PGD, PZI, PZR na AC Lenart – Beltinci, AC odsek Cogetinci – Vučja vas v skupni dolžini cca. 12 km z naročnikom DARS d.d..
Še eno leto za našo družbo predstavlja mejnik. Leta 2003 smo namreč podpisali prvo večjo pogodbo za izvedbo svetovalnega inženiringa in nadzora in sicer za projekt »Hit Hotel Casino Maestral – II. faza v črni gori« za naročnika HIT d.d..
Družba tako že tretje desetletje uspešno deluje na področju gradbeništva. Uspešno smo se uveljavili v dejavnostih projektiranja, izvajanja in svetovalnega inženiringa. Kakovostno in pravočasno opravljanje dejavnosti zagotavlja izbran strokoven kader, kakovostni delovni pogoji, izbrani dobavitelji, podizvajalci in kooperanti. Pri naših sodelavcih spodbujamo strokovni in osebnostni razvoj. Zaradi tega dajemo velik poudarek na izobrazbo, lastne pobude in razgledanost.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.