PGD, PZI Fekalna kanalizacija Breg

JAVNA KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO NASELJA BREG V OBČINI ŽIROVNICA

Potrebno je izdelati PGD in PZI javne kanalizacije, ki bo služila zbiranju in odvodu komunalne odpadne vode naselja Breg s priključitvijo na kanalizacijo Industrijske cone in posledično na CČN Radovljica. Predvidena je obdelava cca. 4300 m gravitacijskih kanalov in 2 črpališč s 1360 m tlačnega voda. Prečkanje kanalizacije z avtocesto AC A2 je predvideno s podvrtanjem.

Dodatne informacije

  • Leto: 2013
  • Naročnik: Občina Žirovnica
  • Faza projekta: PGD, PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.