FK Postojna

KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO  NA LJUBLJANSKI CESTI V POSTOJNI

Namen naloge je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo dodatnega kanalizacijskega kolektorja za potrebe ločenega odvajanja komunalnih odpadnih vod, ki gravitirajo proti Ljubljanski cesti (R2-409/0305 Ravbarkomanda – Postojna) od priključka na predvideno kanalizacijo po Cankarjevi ulici oz. Cesti na Kremenco do vojašnice barona Andreja Čehovina. Projekt zajema tudi prevezavo obstoječih kanalov za komunalno odpadno vodo iz stranskih ulic na projektirano kanalizacijo.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: Občina Postojna
  • Faza projekta: PGD, PZI

Galerija slik

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.