PZI Fekalna kanalizacija Kal Neverke

KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO V OBMOČJU PROJEKTIRANE REGIONALNE CESTE R3-622 DIVAČA – KAL V OBMOČJU NASELJA KAL

V naselju Kal poteka rekonstrukcija regionalne ceste R3-622/6848 Goriče – Kal. Ob levem robu ceste je bila za stanovanjske objekte nad cesto projektirana tudi kanalizacija za komunalno odpadno vodo. Ker projektirano kanalizacijo po  obstoječi projektni dokumentaciji ni bilo mogoče izvesti (preozek koridor ob levem robu ceste, nerešene služnosti oz. odkupi), smo po naročilu investitorja izdelali nov projekt kanalizacije.

Dodatne informacije

  • Leto: 2015
  • Naročnik: Občina Pivka
  • Faza projekta: PZI

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.