Svetovalni inženiring in nadzor

Izvajamo svetovalni inženiring in nadzor pri gradnji investicijskih objektov. Za investitorja vodimo vse aktivnosti potrebne za celotno izpeljavo gradnje objekta:

  • izdelava terminskega plana izvedbe projekta in plana porabe sredstev
  • vodenje upravnih postopkov za gradnjo
  • izvedba razpisa za posamezne sklope del, vrednotenje ponudb in oddaja del
  • organizacija izdelave projektne in tehnične dokumentacije
  • organizacija in koordinacija vseh udeležencev pri gradnji
  • vodenje postopka primopredaje in končnega obračuna izvedenih del
  • predaja investitorju oz. končnemu uporabniku in skrb za garancijsko dobo
  • pravne storitve

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.