Projektiranje

Delo v projektivnem biroju poteka v sodobno opremljenem delovnem prostoru. Venomer težimo k sledenju novostim, tako na področju strojne in programske opreme kakor tudi pri strokovnem izobraževanju zaposlenih. Projektno ekipo sestavljajo inženirji za nizkogradnjo, visokogradnjo, hidrogradnjo, ter tehniki. Sodelujemo tudi s številnimi stalnimi zunanjimi sodelavci, ki pokrivajo preostala področja projektantskih storitev. Vedno se trudimo rokovno, strokovno in kvalitetno izpolniti vsa pogodbeno zaupana nam dela ter tudi dodatne individualne zahteve naročnikov, v kolikor so le v okviru predpisane zakonodaje, predpisov in standardov. S tem dosegamo tudi zadovoljstvo končnih uporabnikov. Spekter naših storitev pri projektiranju je:

  • projektiranje avtocest, regionalnih in lokalnih cest;
  • projektiranje železniške infrastrukture;
  • projektiranje gradbeno inženirskih objektov, kot so premostitveni objekti, viadukti, mostovi, pokriti vkopi, nadvozi, podvozi, oporne in podporne konstrukcije, objekti za zaščito pred hrupom, kanalizacijski in vodovodni sistemi;
  • visoko gradbeni objekti, kot so poslovne stavbe, skladiščne in poslovne hale.

 

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.