Izvajanje

Pri gradnji se venomer trudimo izpolniti vse zahteve naših naročnikov, s tem pa doseči tudi zadovoljstvo končnih uporabnikov. S tem mislimo na rokovno, strokovno in kvalitetno izvedbo zaupanih del, ki izhajajo iz pogodbenih določil, dodatnih individualnih zahtev naročnika, predpisane zakonodaje, predpisov in standardov pri gradnji.
Specializirali smo se za:

  • izvajanje vseh vrst del pri gradbeno inženirskih objektih s poudarkom na vodovodih, kanalizaciji, vodohranih, cestni infrastrukturi, mostovih, cestnih in železniških nadvozih in podvozih, protihrupnih zaščitah, galerijah
  • gradnjo, prenovo in dograditev stanovanjskih objektov, šol, telovadnic in drugih visoko gradbenih objektov.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.