Energetska izkaznica

Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe, ki vsebuje tudi priporočila za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki. Pri izdelavi je treba upoštevati metodologijo izračuna, ki jo opredeli Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb.

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe izdelamo lahko dve vrsti energetskih izkaznic:

 

Računska energetska izkaznica se določi na podlagi IZRAČUNANIH energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe.

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi MERITEV rabe energije.

 

Energetski izkaznici za obstoječo stavbo se priložijo tudi priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Priporočila se podajo v obliki priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.

Veljavnost izkazniceje 10 let. V kolikor se energetska učinkovitost stavbe spremeni, se lahko na zahtevo naročnika izdela nova energetska izkaznica še pred potekom 10 let.

Reference - Izvajanje

Reference - Projektiranje

Kontakt

Telefon uprava:      05-331-00-20
Telefon projektiva: 05-331-00-40
Pošljite epošto.